Precision OT logo

PRE-X2-Cxx-10

10G

xxxx nm

10km

SMF

Request Data Sheet

PRE-X2-Cxx-10